DỰ ÁN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DỰ ÁN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

du-an-benh-vien-ung-buou

Hình minh họa

 

Download file chi tiết 

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

I.1. Mô tả dự án

I.2. Căn cứ pháp lý

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC NHÂN SỰ

II.1. Kế hoạch xây dựng theo chỉ tiêu biên chế 500 giường

II.2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn

II.3. Số biên chế hiện có và nhu cầu biên chế

II.4. Tổ chức nhân sự

II.4.1. Các phòng chức năng

II.4.2. Đội ngũ chuyên môn

II.5. Nhu cầu đào tạo thêm nhân sự cho bệnh viện 500 giường

CHƯƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

III.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư

III.2. Tổng mức vốn đầu tư ban đầu

III.2.1 Nội dung

III.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư của dự án

CHƯƠNG IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

IV.1. Phân bổ nguồn vốn cho tổng mức đầu tư

IV.2. Cơ cấu nguồn vốn

IV.3. Tiến độ thực hiện và kế hoạch sử dụng vốn

IV.4. Nguồn quỹ đảm bảo phát triển