Search form

Ngôn ngữ
Tiếng Anh
  • Hệ thống xử lý nước thải

    Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp, nhà hàng, bệnh viện, khu chung cư, nhà máy,.

  • Hệ thống xử lý khí thải

    Công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh chuyên thiết kế - thi công hệ thống xử lý khí thải được thành lập từ năm 2009